Programa

La El programa del congrés constarà de la part específica "Reptes del segle 21" i d'una part comuna.

La part especifica inclourà conferències en esperanto pronunciades per coneixedors del tema.

La part comuna inclourà, entre altres,

— Minicursos d'esperanto inicial i mitjà

— un taller de traducció literària

— Excursions culturals i de natura guiades en esperanto

— Un taller de danses del món en esperanto