Aliĝilo / Butlleta d'inscripció

Bonvolu tajpi viajn datumojn, poste klaku sur „Envia/Sendu”.
Ompliu amb les vostres dades i cliqueu a «Envia/Sendu».

Se vi spertas problemon dum la aliĝado, bonvolu tion komuniki kiel eble plej baldaŭ! Ni tuj korektos la aliĝilon.
Si teniu problemes amb la inscripció, contacteu amb nosaltres el més aviat possible per tal de solucionar-los de seguida.

Vidu la liston de aliĝintoj / Consulteu la llista d'inscrits

       

Personaj Datumoj / Dades personals

       
    Antaŭnomo kaj Familinomo(j) :
Nom i cognoms:
    Adreso:
Adreça:
    Urbo:
Localitat:
Poŝtkodo:
Codi Postal:
    Regiono, Lando:
Comarca, País:
    Naskiĝdato (tt/mm/jjjj):
Data de naixement: (dd/mm/aaaa):
ATENTU: Rabato pro aĝo estas aŭtomate kalkulita, naskiĝdato estu nepre valida
ATENCIÓ: Els descomptes per edat es calculen automàticament, per tant la data de naixement ha de ser correcta!
        Infanoj kaj junuloj ĝis 21 jaroj ne pagas. Estas rabato por junuloj ĝis 30.
Nens i joves fins als 21 anys no paguen. Hi ha descomptes pels joves fins a 30 anys.
    Retpoŝtadreso:
Adreça electronica:
       

Kotizo / Quota

Plena partopreno / Tot el congrés 1 tago / 1 dia
     
Pago antaŭ la 30a junio
Pagament abans de 30 de juny
-10,00 €
     
Pago antaŭ la 31a julio
Pagament abans del 31 de juliol
-5,00 €
     
Pago en la lasta momento
Pagament al darrer moment
-0,00 €
     
membro de KEA/KEJ
membre d’EsperantoCAT
-15,00 €
     
Kongresana akompananto/familiano
Familiar o acompanyant d'un congressista
-25,00 €
     
Rabatoj pro aĝo
Descomptes per edat
-0,00 €
     
Antaŭpago por la dimanĉa bankedo
Paga i senyal pel banquet de diumenge
10,00 €
     
  ENTUTE TOTAL  
       
    En eŭroj En euros
       
 

Loĝejo / Allotjament

  Mi memzorgos
Jo me n'ocuparé
  Bonvolu helpi min trovi hotelon
Ajudeu-me a trobar un hotel
 

Pagmaniero / Forma de pagament

  Mi ĝiros en la konton Faré un ingrés al compte: ES54 3025 0001 15 1433398158
(Caixa d'Enginyers)
       
  Malĝiru el la jena konto Carregueu-me al següent número de compte:
    20 ciferoj, plenigu per nuloj se necese , 20 xifres, completeu amb zeros si cal
       
  Deprenu el mia KEA-konto Cobreu-m'ho del meu compte de KEA
     
  Mi pagos tra UEA (konto: kaea-b) Pagaré al compte d’UEA (compde: kaea-b)
     
    Se vi deziras pagi per PayPal, klarigu vian Paypal retadreson en la spaco pri komentoj
Si vols pagar per PayPal, indica'ns la teva adreça mail de PayPal en el camp de comentaris
     
  Komentoj kaj/aŭ kunlaborproponoj Comentaris i/o propostes de col·laboració
  Mi donacas por la kongreso Donatiu per al congrés
       
  Validkodo Codi de Verificació
 
   

Organizas:

EsperantoCAT

Sekvu nin ĉe:

Facebook