Aliĝilo / Huelha d'inscripcion

Bonvolu tajpi viajn datumojn, poste klaku sur „Envia/Sendu”.
Se vos platz, ramplitz damb es vòstes donades e clicatz sus «Envia/Sendu».

Se vi spertas problemon dum la aliĝado, bonvolu tion komuniki kiel eble plej baldaŭ! Ni tuj korektos la aliĝilon.
S'avètz problèmes damb era inscripcion, digatz-mos-ac çò de mès lèu possible! Que sajaram de corregir eth formulari lèu-lèu!

Vidu la liston de aliĝintoj / Vediatz era lista d'inscriti

       

Personaj Datumoj / Donades personaus

       
    Antaŭnomo kaj Familinomo(j) :
Nòm e cognòms:
    Adreso:
Adreça:
    Urbo:
Localitat:
Poŝtkodo:
Codi Postal:
    Regiono, Lando:
País:
    Naskiĝdato (tt/mm/jjjj):
Data de naishença: (dd/mm/aaaa):
ATENTU: Rabato pro aĝo estas aŭtomate kalkulita, naskiĝdato estu nepre valida
ATENCION: Es descompdes per edat se calculen automaticaments mès que cau ramplir ben era data de naishença!
        Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas. Estas rabato por junuloj ĝis 30.
Els menors de 15 ans non paguen cap. I a descompdes entàs joeni enquias 30 ans.
    Retpoŝtadreso:
Adreça electronica:
       

Kotizo / Cotizacion

Plena partopreno / Tot eth congrès 1 tago / 1 dia
     
Pago antaŭ la 30a junio
Pagament abans deth 30 de junh
-10,00 €
     
Pago antaŭ la 31a julio
Pagament abans del 31 de junhsèga
-5,00 €
     
Pago en la lasta momento
Pagament en darrèr moment
-0,00 €
     
membro de KEA/KEJ/IKEL
membre d’EsperantoCAT o d'IKEL
-15,00 €
     
Kongresana akompananto/familiano
Parent o acompanhant d'un congressista
-25,00 €
     
Rabatoj pro aĝo
Descompdes per edat
-0,00 €
     
Antaŭpago por la dimanĉa bankedo
Prepagament entara taulejada de dimenge
10,00 €
     
  ENTUTE TOTAU  
       
    En eŭroj En èuros
       
 

Loĝejo / Lotjament

  Mi memzorgos
Jo me n'aucuparè
  Bonvolu helpi min trovi hotelon
Ajudatz-me a trapar un otèl
 

Pagmaniero / Forma de pagament

  Mi ĝiros en la konton Qu'ac virarè entath compde: 2100 0461 90 0200055053
       
  Malĝiru el la jena konto Cargatz-m'ac ath mèn compde:
    20 ciferoj, plenigu per nuloj se necese , 20 chifres, completatz damb zèros se cau
       
  Deprenu el mia KEA-konto Crubatz-m'ac deth mèn compde de KEA
  Mi pagos tra UEA (konto: kaea-b) Pagarè a trauèrs d’UEA (compde: kaea-b)
       
  Komentoj kaj/aŭ kunlaborproponoj Comentaris e/o prepauses de collaboracion
  Mi donacas por la kongreso Don entath congrès
       
  Validkodo Còdi de Verificacion
 
   

Organizas:

Kunlaboras:

Conselh Generau d’Aran

Sekvu nin ĉe:

Facebook