Sabadell

Sabadell és una ciutat d'uns 200.000 habitats situada a 20 quilòmetres de Barcelona. És un important centre econòmic i cultural, tradicionalment molt lligat a la industria tèxtil. Des dels inicis del moviment esperantista a Catalunya, la ciutat va esdevenir un dels seus centres al país. Actualment la ciutat acull les seus de les associacions esperantistes més importants de Catalunya.