Aliĝilo
Butlleta d’Inscripció

Bonvolu enmeti viajn datumojn, poste klaku sur "Envia/Sendu".
Per favor, introduïu les vostres dades i després feu clic a "Envia/Sendu".

Se vi suferas erarojn dum aliĝado, bonvolu tion komuniki kiel eble plej baldaŭ!
Ni tuj korektos la aliĝilon.

Si teniu problemes amb la inscripció, feu-nos-ho saber quan més aviat millor!
Intentarem corregir el formulari de seguida!

       
  Personaj Datumoj
Dades personals
       
    Antaŭnomo kaj Familinomo(j) :
Nom i cognoms:
    Adreso:
Adreça:
    Urbo:
Ciutat:
    Poŝtkodo:
Codi Postal:
    Regiono, Lando:
Comarca, País:
    Naskiĝdato (tt/mm/jjjj):
Data de naixement (dd/mm/aaaa):
 
   
ATENTU: La rabatoj pro aĝo oni kalkulas aŭtomate nur se la naskiĝdato estas valida
ATENCIÓ: Els descomptes per edat es calculen automàticament i només si la data està ben emplenada!
Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas. Rabatoj por junuloj ĝis 30.
Els menors de 15 anys no paguen. Descomptes per a joves fins als 30.
   
    Retpoŝtadreso:
Adreça electrònica:
       
Quota
Kotizo
Plena partopreno / Tot el congrés 1 tago / 1 dia
     
Pago antaŭ la 31a aŭgusto
Pagament abans del 31 d'agost
-9'00 €
     
Pago antaŭ la 31a oktobro
Pagament abans del 31 d'octubre
-5'00 €
     
Pago lasta momento
Pagament d'última hora
-0'00 €
     
membro de KEA/KEJ
membre de KEA/KEJ
-15'00 €
     
familiano de kongresano
familiar d'un congressista
-20'00 €
     
Alilandano
Extranger
-20'00 €
     
Rabatoj pro aĝo
Descomptes per edat
-0'00 €
     
Antaŭpago por la lunda bankedo
Paga i senyal per al banquet de dilluns
10'00 €
     
  ENTUTE TOTAL  
       
    En eŭroj En euros
       
  Loĝejo
Allotjament
  Mi memzorgos
Jo me'n preocuparé
       
  Mi deziras tranokti surplanke en amasloĝejo
Voldria allotjament gratuït a terra
       
  Bonvolu helpi min trovi hotelon
Ajudeu-me a trobar un hotel
  Pagmaniero
Forma de pagament
  al la konto ingrés al compte: 2100 0461 90 0200055053
       
  elkasigu el la jena konto carregueu-m'ho al compte:
    20 ciferoj, plenumu per nuloj se necese
20 dígits, completeu amb zeros si s'escau
       
  elkasigu el mia KEA-konto cobreu-me al meu compte de KEA
  Mi pagos tra UEA (konto: kaea-b)
Pagaré a través d'UEA (compte: kaea-b)
       
  Komentoj kaj/aŭ kunlaborproponoj
Comentaris i/o propostes de col·laboració