Kataluna Esperanto-Asocio


NovaĵojRSS

  • 23a decembro 2017

    101 maldec(et)aj ŝercoj

    Publikiĝis nova kaj heterodoksa eldonaĵo : 101 maldec(et)aj ŝercoj. Kompilis kaj tradukis Pedro M. Martín Burutxaga, 1-a eldono, 2017. 40 paĝoj, 4 eŭroj. Memeldonita de la aŭtoro kaj presita en Katalunio. Mendeblas rekte de la aŭtoro (...)

  • 20a decembro 2017

    Zamenhofa Tago en Barcelono

    Kiel fermo de la Jaro Zamenhof, vendredon la 15-an de decembro de 2017, Kataluna Esperanto-Asocio prezentis en Barcelono la libron de Jaume Grau Casas Tagoj kaj ruinoj. La eventon gvidis la eldonisto Petro Sanz (SATeH), la direktoro de Memorial (...)

  • 30a septembro 2017

    Ateliero de Esperanto

    La pasintan lundon 25-an de septembro 2017, kadre de la festoj de la Mercè, en la Plaça Catalunya de Barcelono, la KEA-anaj instruistoj de ILEI-Cat (sekcio de la Internacia Ligo de Esperantistoj Instruistoj) gvidis atelieron de Esperanto. Temis (...)

  • 29a julio 2017

    Rimarkinda kataluna partopreno en la Seula UK

    Ĉi jare la 102-a UK okazis en Seulo, Suda Koreio. Partoprenis preskaŭ 1200 homoj el la kvin kontinentoj. Same kiel ĉiujare okazis amaso da kursoj, prelegoj, ekspozicioj, koncertoj, ekskursoj… ĉio sen bezono de interpretistoj kaj plene respektante (...)

  • 28a julio 2017

    Raporto pri la Somera Esperanto-Studado en Slovakio

    Post unujara paŭzo pro la okazigo de la pasintjara Universala Kongreso en la slovaka urbo Nitra, la teamo de E@I denove organizis la semajnan lernadon de Esperanto, ĉiokaze en la bela monta urbo Banská Ŝtiavnica. Partoprenis ĝin 173 homojn el dudeko (...)

Vidi ĉiujn novaĵojn

Artikoloj RSS

  • “Nova Katalunio”, laŭ Jordi Cuixart

    de Jordi Cuixart i Navarro

    Jordi Cuixart, prezidanto de Òmnium Cultural kaj politika malliberulo, simpatias al Esperanto. Kun permeso de lia samsortulino, ni ĉi tie publikigas privatan tekston verkitan de Jordi mem kie li klarigas la originon de la esprimo NK kaj kion ĝi (...)

  • Kial Eŭropo devus bonvenigi referendumon en Katalunio

    de Col·lectiu Emma

    La historiaj katalunaj plendoj rilate Hispanion intensiĝis lastatempe. La hispana rifuzo konsideri la ripetitajn proponojn el Katalunio, inkluzive de sincera provo re-trakti la 1979-an statuton pri aŭtonomeco, kondukis al senelirejo. Komence en (...)

    • Kategorio: 

    Miquel Pedrola. De vestiĝo al memoro

    de Dani Cortijo

    Miquel Pedrola. De vestiĝo al memoro

    • Kategorio: 

    Joan Amades kaj esperanto

    de Dani Cortijo

    foto : joanamades.cat Paroli pri Joan Amades sendube signifas paroli pri unu el la plej elstaraj konservantoj de la popola kuturo en Katalunio, se oni komprenas popolan kulturon laŭ siaj du signifoj : unuflanke kiel kulturo de popolo ligata al (...)

    • Kategorio: 

    De la medalo Klara Silbernik al la Reĝino de la Floraj Ludoj

    de Joan Inglada Roig

    Okaze de la forpaso de la poeto Gabriel Mora i Arana la 24an de novembro-2014, mi min sentis pelita priskribi kelkajn detalojn de miaj unuaj jaroj en nia movado, t.e. de kiam mi ekesperantiĝis ĝis mia prezidanteco de Kataluna Esperanto-Asocio (...)

Vidi ĉiujn artikolojn

Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio

Apartat de correus 1.008 · 08200 Sabadell