Activitats

Agenda d'activitats: congressos, trobades, concerts...


Curs intensiu d'Esperanto al CES: maig 2013

El Centre d’Esperanto Sabadell organitza un curs intensiu d’esperanto el cap de setmana del 3 al 5 de maig.

Aquest curs s’emmarca dins del programa de la Festa de la Diversitat de Sabadell.

 És un curs d’unes 15 hores repartides de la manera següent:

- Divendres nit: 2/3 hores 

- Dissabte: 4 hores al matí i 4 hores a la tarda

- Diumenge matí: 4/5 hores

El preu és de 10 euros (5 euros per estudiants i aturats)

L’objectiu del curs és iniciar-se a la llengua, és a dir, arribar a una comprensió oral bàsica i poder començar a expressar-se. Es considera que l’esperanto és més o menys 5 vegades més fàcil que qualsevol altre idioma, el que no vol dir que el seu aprenentatge no costi gens d’esforç. A final del curs, s’ofereix un petit piscolabis als assistents i s’informa sobre les possibilitats pràctiques d’utilitzar la llengua (altres cursos, associacions, festivals i congressos, Internet, intercanvis, xarxes de cases de turisme solidari..etc.).

Per a la gent interessada a anar practicar l’Esperanto a l’estranger, l’Associació Catalana d’Esperanto subvenciona els bitllets per algunes trobades a Europa

Si tens interès per participar en aquest curs, contacta’ns per mail a sabadell[heliko]esperanto.cat o truca’ns al 93 727 27 58.

Abril 2013 per Admin

Festa de les llengües: 21 i 22 de maig a Sabadell

Sabeu quantes nacionalitats diferents estan representades en la població de Sabadell? Unes 120. I quantes llengües es parlen? Això és molt més difícil de determinar perquè cada país pot tenir moltes llengües oficials i moltes llengües no oficials.

Us proposem apropar-nos un xic a aquest món desconegut durant un cap de setmana. Un cap de setmana durant el qual els immigrants de la nostra ciutat ens explicaran, a través de xerrades i tallers pràctics, la realitat lingüística del seu país i, a vegades, dels països veïns perquè les llengües molt sovint no tenen fronteres.

En cooperació amb la Coordinadora de la festa de la Diversitat, el Centre d’Esperanto de Sabadell obrirà les seves portes els propers 21 i 22 de maig, per anar a la descoberta d’aquests patrimonis de la humanitat desconeguts. Presentarà igualment en el mateix local, dues exposicions. La primera, “10 anys de la festa de la Diversitat”, i la segona, “Sigues lingüísticament sostenible”, és una petita exposició elaborada pel Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona.

Consulta el programa de la festa de la diversitat fent clic aquí.

DISSABTE 21 DE MAIG

10.30 h “Les llengües de Nigèria” (hausa, ioruba, igbo, edo) a càrrec de Gbenga Adio Adisa de l’Associació dels Nigerians de Sabadell

11.30 h “Llengües maies a Guatemala” a càrrec de Celeste Flores de l’Associació Share Espanya

12.30 h “Les llengües de Senegal” per l’Associació senegalesa de Sabadell

16.00 h “Les llengües de l’Índia” a càrrec de Sònia Esplugues i Pooja Shrimali de l’Associació Catalana de Bollywood

17.30 h “Pachamamata yupaichashpa” (Agraint a la Pachamama) a càrrec de Sara Perugachi i Wilson Conejo de l’Associació Cultural Kichwas.Presentació en castellà i en quítxua.

19.00 h “El darija, dialecte àrab de Marroc” a càrrec de Mohamed Chtaibat de l’Associació cultural Anasiha

DIUMENGE 22 DE MAIG

10.30 h “L’amazic, llengua del Nord d’Àfrica” a càrrec de Âlla N Ayt Lhu de l’Associació Anaruz N’Africa

12.00 h “Guaraní rory” (Guaraní feliç) a càrrec de María Cristina Espinoza de l’Associació de Dones professionals Estr. Arquideas

13.15 h Mini-taller d’esperanto i cloenda

Totes les activitats tindran lloc al Centre d’Esperanto de Sabadell, al carrer Papa Pius XI; 130 (al costat de la Plaça de la Creu alta).

Maig 2011 per Admin

100 anys de KEA!

CONMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE KEA
KEA va commemorar el seu centenari a la mateixa ciutat on va celebrar el seu primer congrés, Sabadell. El darrer congrés de l’Associació també es va celebrar a Sabadell. Van assistir a l’acte més de 100 persones.

Pel matí, la primera conferència va ser la de l’historiador Dani Cortijo, autor del llibre “Històries de la història de Barcelona”, ja a la seva 4a edició. Aquest esperantista va parlar sobre la història del moviment esperantista català explicant, de forma clara i concisa, les principals fites aconseguides. També va tenir unes paraules sobre els conceptes de democràcia i ecologia lingüística. Per acabar el públic va participar animadament en el debat final. Després va intervenir Aureli Argemí, president de CIEMEN i observador dels drets lingüístics. D’una manera didàctica i pausada va explicar els problemes pel reconeixement de la carta de les llengües per part dels estaments mundials (Unesco, ONU).

Al migdia, una vuitantena de persones van reunir-se al restaurant “La Clau de Fa”, a la biblioteca Vapor Badia. Allà ens vam trobar amb una agradable sorpresa: a la pissarra del bar hi havia escrits uns mots de benvinguda en esperanto, obra del responsable del menjador, que vam agraïr. Després d’un agradable i apetitós dinar, vam tornar al Casal Pere Quart per seguir amb el programa de tarda.

Cap a les 6 de va començar l’homenatge a la Núria Coll, membre de la junta de CES que, als seus 50 anys, va morir repentinament el passat estiu, amb la presència de les seves dues germanes. L’Éric Collignon va recordar, amb diapositives i text, algunes de les vivències que vam compartir amb la Núria durant els 5 anys que vam coincidir a CES:participacions a congressos nacionals i internacionals, ensenyament de la llengua esperanto, viatges, traduccions, lectures, … els camps on la Núria participava eren infinits. Durant el passi de diapositives, Margarida Ustrell, esperantista que va viatjar amb la Núria a congressos internacionals a Itàlia i al Japó, va recordar moments viscuts amb ella. Després el Llibert Puig va llegir un poema de Salvat Papasseit en esperanto. La Generalitat de Catalunya organitza fins el mes de març una exposició a Barcelona sobre el poeta i, gràcies a la Núria, s’hi poden trobar poemes seus traduïts a l’esperanto per l’Abel Montagut.

Seguidament vam poder gaudir de l’actuació de José-Luis Landry, membre de CES, que, amb alguns problemes tècnics, ens va sorprendre amb un espectacle de castanyoles. Aquest deixeble de José de Udaeta és poc conegut al nostre país però que ha realitzat moltes actuacions internacionals.

I per finalitzar, l’acte principal de la tarda va ser l’actuació de Kaj Tiel Plu que van presentar el seu darrer treball “Surplacen venu ni”, disc que reflecteix, ademés del enriquiment vocal i musical del grup, l’aprofundiment en la música tradicional, evocant cançons tradicionals de Catalunya, Occitània, Espanya, Anglaterra, Dinamarca, Croàcia, Cabilia, etc. Els músics van interpretar les cançons en format acústic, un format més apropiat per aquest tipus d’acte, i els assistents vam poder gaudir plenament de la seva música.

Clica aquí per veure les fotos.

---------

KEA FESTIS SIAN CENTJARIGXON

KEA festis sian centjariĝon. Jam cent jaroj de la unua kongreso en la sama urbo, Sabadell, sidejo ankaù de la lasta kongreso. Ĉeestis en Casal Pere Quart pli ol 100 personoj.

Matene, unue prelegis la historiisto Dani Cortijo, popularigita dank’al sia libro “Històries de la història de Barcelona”, jam en la 4a eldono. Esperantista li mem, li parolis ĉi-foje pri la historio de la kataluna esperantista movado, kaj klare kaj koncize skizis la precipajn mejlo- ŝtonojn de nia landa movado kaj aspektojn de lingva demokratio kaj lingvistika ekologio. Post la prelego sekvis vigla diskuto per interveno de la publiko. Poste prelegis Aureli Argemi, prezid anto de CIEMEN, tra sia obervejo de la lingvistikaj rajtoj. Li didaktite kaj trankvile rakontis la problemojn por la agnosko de la ĉarto de la lingvaj rajtoj per mondaj oficialaj instancoj (Unesko, ONU)

Tagmeze, okdeko da personoj kuniĝis en la salono de la restoracio “La Clau de Fa” en la biblioteko Vapor Badia. Tie, en la tabulo de la restoracio atendis nin grandega surprizo: bonvenaj vortoj en esperanto, skribitaj de la respondeculoj de la manĝejo. Jen delikata afablaĵo kiun ni altaprezis. Post agrabla kunestado kaj ĝuoplena manĝado, ni revenis al Casal Pere Quart por sekvi la posttagmezan programon.

Je la 18a horo komenciĝis la omaĝo al Núria Coll, 50jara estraranino de CES kiu tragike forpasis pasintsomere, kun la ĉeesto de siaj du fratinoj. Dum ĝi, Éric Collignon, memorigis, per lumbildoj kaj tekstoj, kelkajn el la multnombraj kortuŝaj memoroj travivitaj kun Núria dum sia 5jara partopreno en la vivo de CES. Partopreno en kongresoj, vivo de la aktivulino, instruado, vojaĝoj, tradukadoj, legadoj...la kampoj kie Núria aktivis estis senlimaj. Meze de la lumbilda prezento, Margarida Ustrell, kiu vojaĝis al Italio kaj Japanio en Universalaj kongresoj kun Núria, rememoris momentojn travivitajn tie kaj tiam. Post la prezentado, Llibert Puig legis poemojn de Joan Salvat Papasseit en esperanto. Generalitat el Katalunio organizas ĝis marto ekspozicion en Barcelono pri tiu poeto kaj dank’al Núria, ĝi enhavos poemojn liajn tradukitaj al esperanto far Abel Montagut.

Post tiu legado, José-Luis Landry, membro de CES, ravis nin, malgraŭ kelkaj teknikaj problemoj, kun spektaklo de kastanjetoj akompanantaj klasikajn muzikerojn. Iu arto, heredita de lia majstro, José de Udaeta, malbone konata ci-tie sed kiu donis al li internacian famon.

Kaj por konkludi, la ĉefa momento de la posttagmezo estis koncerto de Kaj tiel Plu kiu ĵus aperigis novan CDon “Surplacen venu ni”, iu disko kiu spegulas voĉan kaj muzikan pliriĉigon kaj pliprofundigon de la grupo kaj kiu prezentas tradiciajn kantojn el Katalunio, Okcitanio, Hispanio, Anglio,Danio, Kroatio,Kabilio, ktp. Malgraŭ tio ke la soninstalaĵo ne bone funkciis, estis granda ŝanco, ĉar tiel ni povis ĝui belegan tute akustikan koncerton kiu multe pli taŭgis por iu pli sentema omaĝo.

Klaku por vidi la fotojn.

Febrer 2011 per Admin

Com va anar el curs intensiu al CES

CURS INTENSIU A SABADELL
El cap de setmana del 12, 13 i 14 de març, CES va organitzar en el seu local de la Creu Alta un curs intensiu d’iniciació a l’esperanto d'unes 15 hores. Cinc alumnes, la majoria molt joves, hi van prendre part. El nivell molt elevat dels participants, la seva bona sintonia i cohesió, ens va permetre avançar a un bon ritme i fins i tot anticipar-nos sobre dificultats que no estaven previstes inicialment al programa. Van ser 15 hores molt intenses i entretingudes que van aportar un petit bagatge esperantista que cadascú podrà utilitzar segons les seves ganes i possibilitats. De fet, tres dels alumnes es plantegen un trasllat a un altre continent en un termini bastant curt (Canadà i Argentina). Els desitgem “bonan vojaĝon, bonan integriĝon kaj bonan ŝancon” i a tots cinc “bonvenon en Esperantujo”.

Clica aquí per veure les fotos.

---------

INTENSIVA KURSO EN SABADELL

Dum la semajnfino de pasintaj 12a, 13a kaj 14a de Marto, CES organizis, en sia sidejo de Creu Alta, intensivan elementan kurson de 15 horoj pri esperanto. Kvin gelernantoj, plimulte gejunuloj, partoprenis ĝin.. La alta nivelo de tiuj gepartoprenantoj, ilia bona grupharmonio kaj koheriĝo, permesis progresi laŭ bona ritmo kaj eĉ antaŭstudi malfacilaĵojn kiujn ne estis programe antaŭviditaj. Estis entute 15 intensaj kaj distraj horoj kiuj alportis la unuan esperantan koneton kiun ĉiu povos uzi laŭ siaj emoj kaj eblecoj. Tri el la gelernantoj fakte intencas baldaŭ translokiĝi al aliaj kontinentoj (Kanado kaj Argentino). Ni deziras al ili “bonan vojaĝon, bonan integriĝon kaj bonan ŝancon” kaj al ĉiuj kvin “bonvenon en Esperantujo”.

Klaku por vidi la fotojn.

Abril 2010 per Eric

Sopar de Fi de Curs al CES: 3 juliol

Us convidem al Sopar de Fi de Curs que es celebra al Centre d'Esperanto de Sabadell el dia 3 de juliol. Aquí teniu més dades del sopar:

KURSFINAVESPERMANXO '09
Vendredo la 3an julio, je la 21:00 horo
Sidejo: strato Papa Pius 130, Sabadell
Prezo: 5 €
Por konfirmi cxeestado: tnn: 93 727 27 58
rete: ncroig@gmail.com

---------

SOPAR DE FI DE CURS '09
Divendres 3 de juliol, a les 21:00 hores
Lloc: carrer Papa Pius 130, Sabadell
Preu: 5 €
Per confirmar assistència: 93 727 27 58
telèfon: 96 727 27 58 o e-mail: ncroig@gmail.com

Juny 2009 per Admin

Festa de la diversitat: 20-25 abril a Sabadell

La Festa de la Diversitat, sota el lema "Atur, guerres, desigualtat... Fem possible un altre món!" analitza els problemes de la nostra societat provocats pel racisme, les ideologies excloents, la discriminació social per raó d'ètnia, de gènere, de religió o nacionalitat, i omple Sabadell de xerrades, tallers, exposicions, concerts, dinars, pallassos, castellers, recitals de poesia, esports... Entre les activitats hi ha un taller d'Esperanto.

Us hi esperem a tots!

Clica aquí per descarregar el Programa de la Festa

Abril 2009 per Admin

Sant Jordi: Paradeta a Sabadell

Els propers 23 i 25 d'abril, el CES participarà a dues festes populars: Sant Jordi i la Festa de la Diversitat.

El dia de Sant Jordi, la nostra paradeta estarà des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda, aproximadament. Aprofiteu la ocasió per informar-vos, comprar, xerrar...

Esperanto: Proksimajn 23an kaj 25an de aprilo, CES partoprenos du tradiciajn urbajn aranĝojn: Sant-Jordi kaj Festo de la Diverseco. Dum Sant Jordi, nia budo estos kiel lastjare surstrate antaŭ la ŝparkaso inter 10.00 kaj 20.00 proksimume. Profitu la okazon por informiĝi, aĉeti, klaĉi kaj...esperantumi iomete. Sabate ni havos budon en la Festo de la Diverseco je la samaj horoj kaj krome ni organizos esperantajn mallongajn tajlerojn matene (12.30) kaj posttagmeze (18.00). Se vi ne povas bone kompreni tiun mesagxon, venu al la tajlero, ni refreŝigos vian memoron.

Abril 2009 per Admin