Associació Catalana d'Esperanto


Articles

Inici > Publicacions > Articles > Viatge als límits de la ment

Viatge als límits de la ment

Sapir 80 anys després

per Rubén Fernández Asensio

L’anomenada hipòtesi Sapir-Whorf sobre la interdependència entre llengua, cultura i pensament, a més de tenir una certa incompatibilitat històrica i filosòfica amb el moviment per una llengua internacional neutral, mai no va ser formulada pel mateix Edward Sapir, el qual tanmateix va ser molt actiu en aquest moviment. Tot i que mai el va poder realitzar, el seu projecte interlingüístic resulta d’un gran interès i modernitat, ja que intenta superar el marc occidental, capgira els criteris de perfecció lingüística i revalua característiques pretesament negatives com l’ambigüitat i la simplicitat, bo i anticipant controvèrsies posteriors dins de la comunitat esperantista. Alguns d’aquests valors van ser posats en pràctica en el projecte contemporani de l’anglès bàsic de Charles K. Ogden, amb qui Sapir va mantenir un diàleg intel·lectual constant. Finalment, l’obra de Sapir i el seu debat amb Ogden contenen intuïcions encara valuoses sobre els obstacles psicosocials en la difusió d’una llengua internacional construïda.

Llegiu l’article complet a: http://www.esperanto.cat/web/Num-357-123?lang=ca