Associació Catalana d'Esperanto


Recomanats

Inici > Publicacions > Recomanats > Tagoj kaj Ruinoj

Tagoj kaj Ruinoj

Els diaris de Jaume Grau Casas als camps de concentració francesos

Aquesta obra recull els diaris de Jaume Grau Casas als camps de concentració francesos, després de la guerra civil espanyola. Traduïts i comentats per Miguel Fernández, l’Associació Esquerra i Esperanto és la responsable d’aquesta bonica, monumental i professional edició, en què han col·laborat diversos membres de l’Associació Catalana d’Esperanto.

Més de 500 pàgines - amb abundants fotografies i dibuixos i amb moltes notes al peu biogràfiques i altres anexos - on l’autor d’una manera molt emotiva explica les seves vivències qüotidianes. El llibre no és només una traducció de la valuosa edició francesa de la investigadora Marie-Helène Menendez, sinó que inclou diverses novetats, com per exemple un prolèg del seu amic Eduard Vivancos - esperantista nascut a Barcelona i encara viu, que participa en algunes de les aventures que explica el llibre - o d’un complet índex onomàstic, on es poden trobar centenars de les persones (conegudes i menys conegudes) que menciona l’autor.

Jaume Grau Casas és conegut, entre altres coses, per haver editat la modèlica Antologia Catalana el 1925. Va ser un motor del moviment esperantista, tant a nivell català com internacionalment. Va ser vicepresident de la Acadèmica de l’Esperanto i també redactor en cap de la nostra revista, Kataluna Esperantisto. El seu delicat estat de salut només el va permetre sobreviure a les penalitats dels camps de concentració gràcies a l’ajut d’altres esperantistes, que regularment li enviaven paquets i es preocupaven per ell. Com diu Menendez a la seva introducció, sense aquest ajut, l’intel·lectual català hauria mort abans de sortir en llibertat.

2017, 508 pàgines. ISBN 9788469730157