Associació Catalana d'Esperanto


Articles, cròniques i reportatges

Inici > Publicacions > Articles, cròniques i reportatges > Entre educació obrera i alternativa cultural

Entre educació obrera i alternativa cultural

Per què els treballadors van aprendre esperanto a Espanya al principi del segle XX

per José Antonio del Barrio*

L’article tracta sobre el paper de l’esperanto en el moviment per a l’educació dels treballadors durant les primeres dècades del segle xx a Espanya. A més del desig d’educar-se en una societat que no afavoria la culturització de les classes baixes, l’article considera un altre aspecte de les raons que tenien els treballadors conscienciats per aprendre la llengua internacional: el desig de crear una cultura alternativa a l’oficial, la qual pogués servir pels objectius de la lluita de classes. En aquest context, l’educació es va convertir en camp de batalla en la lluita entre les classes socials i entre les visions ideològiques del món. S’hi consideren els dos moviments obrers que van existir a Espanya en aquest període: el socialista i l’anarquista, els quals van abordar de manera bastant diferent les demandes d’educació dels treballadors. Específicament aquest últim moviment va advocar insistentment per crear una cultura alternativa, de la qual l’esperanto es va convertir en una espècie de símbol.

Llegiu l’article complet a: http://www.esperanto.cat/web/Num-35...