La Wikipedia en Esperanto ha arribat als 100.000 articles

Un article sobre la
falsificació de diners
és l'article 100.000 de la versió en esperanto de l'enciclopèdia lliure Wikipedia.

Amb més articles que la versió grega, hongaresa, eslovaca, checa, lituana, búlgara, estona, àrab, persa, etc. i moltes altres
(veure el llistat complet de llengües) la versió en Esperanto no para de crèixer.

D'aquesta manera, l'idioma internacional Esperanto és la vintena llengua que arriba a tal magnitud. Diàriament a href="http://eo.wikipedia.org/">la Wikipedia en Esperanto s'afegeix una mitja de 40 articles i alguns cents s'actualitzen o s'amplien. Els col·laboradors d'aquesta versió de la Wikipedia pertanyen a desenes de nacions, d'aquesta manera és possible concentrar el coneixement de les més diverses cultures del món en un sol lloc .

En total la versió en Esperanto de l'enciclopèdia conté al voltant de 19 milions de paraules, en terme mitjà 190 paraules o 20 línies de text per article. Col·locant 600 paraules sobre una pàgina impresa es tindrien 30.000 pàgines o 100 volums de 300 pàgines. Alguns articles consten de tan sols una frase. Ialtres, com l'article sobre dofins o sobre el
Mur de Berlín, contenen una presentació detallada sobre un tema definit .

Amb el vintè lloc arribat a en la Wikipedia l'idioma Esperanto confirma la seva posició entre les llengües més utilitzades internacionalment. L'idioma Esperanto és una de les nou llengües que el Centre Xinès d'informació per Internet publica les seves notícies. El cercador de Google
entre les seves 42 llengües ofereix href="http://www.google.de/preferences?hl=eo">cerques en Esperanto. La versió en català té actualment 118.439 articles..

Encara que el primer llibre per a aprendre Esperanto es va editar en 1887, fa tan sols 121 anys, la llengua actualment és parlada per persones de més de cent països en el món. Avui ocupa un dels primers llocs com llengua internacionalment parlada pel que se li pot cridar "la llengua de major avanç del segle vint". Cap altra llengua, de les 6.000 que es parlen en el món, va poder millorar la seva posició en només un segle des de l'últim lloc fins a estar entre les 50 més àmpliament parlades.

Wikipedia: http://eo.wikipedia.org
Llegit a
http://www.soitu.es/participacion/2008/06/15/u/tonyo_1213536127.html