Helpokrio el orienta Kongo

Norvega E-Ligo ricevis la jenan ŝokan raporton de amiko en orienta Kongo

Ĵaŭdon, 13 nov 2008 09:12:20 +0000 (GMT), Ntawu Hubert (unu el la afrikanoj al kiuj NEL sendis hereditajn librojn lastjare) skribis: Kara Samideano, saluton, Certe vi miros kiam vi ricevos tiun mesaĝon.

Mi ankoraŭfoje skribis al vi kiam mi estis klariganta al vi pri la militoj kiuj okazis en la orienta parto de la Demokrata respubliko Kongio. hodiaŭ, mi ankoraŭfoje reskribas al vi por vin informi ke la nuna situacio malpliboniĝis en mia distrikto tiamaniere ni ĉeestas al granda homamasbuĉado en mia vilaĝeto.

Mi sukcesis eskapi ĉar mi rifuĝis en la arbaro kun mia tuta familio sed multaj personoj perdis [s]iajn vivojn kaj ĝis nun la homaj murdadoj daŭras dum la Unuiĝinta Naciaj militistoj kiuj devus nin protekti ŝajnas kunlabori kun tiuj kiuj nin buĉas kiel besto; eĉ bestoj multvaloras ol homo en mia vilaĝo.

Oni diras ke la bluaj kaskoj estas militistoj de la paco sed ĉi tie estas male. Anstataŭ protekti la enloĝantaroj[n], ili ĉeestas al la homaj buĉadoj sen reagi. Kia honto por la internacia komunumo! Kia honto por la Unuiĝinta Nacioj. Mi pensas ke tio kio okazis en mia vilaĝo RUTSHURU, la Unuiĝinta Nacioj multe kulpos ĉar ĝi malsukcesis protekti pacajn civitanojn.

Mi pensas ke la ĉefcelo de la bluaj kaskoj estas protekti kaj alporti paco[n] en la tuta mondo. Nun, kio okazas en Rutshuru?

Mallonge kara samideano mi volas diri al vi ke la nuna vivsituacio en mia vilaĝo estas tre malbona eĉ ne eblas vivi en tia etoso. Se eblas kara samideano vi povas nin helpi laŭ via ebleco.

Persone, mi estas la prezidanto de iu granda esperanto kiu nomiĝas VIRUNGA ESPERANTO KLUBO en RUTSHURU. Mi esperas ke vi rapide respondos al ni pere de tiu ret-adreso. Samideane via NTAWU-HUBERT

--------------------------
Ni tuj tradukis la mesaĝon norvegen kaj sendis ĝin al la norvega registaro, la Ministerio pri Ekstero kaj la UN-asocio. Kion plian eblas fari?

Douglas Draper en la E-oficejo en Oslo