Dokumentoj

En tiu ĉi sekcio ni volas kunhavi dokumentojn kaj materialon de esperanto-organizoj.

Teorio de esperanto

L'esperanto
[ HTML ]

En la kataluna. Alproksimiĝo al diversaj aspektoj de la internacia lingvo, ĝia utilo kaj rimedoj.

Esperanto: Oftaj demandoj
[ HTML ]

En la kataluna. Respondoj al oftaj demandoj de tiuj kiuj eklernas esperanton aŭ scivolemas pri la internacia lingvo.

Documentoj de KEJ

Statuto de KEJ
[ HTML ][ RTF ]

Estatuts de la Joventut Catalana d'Esperanto

Ateliero de tradukoj en Indymedia
[ PDF ]
Ateliero pri tradukoj al esperanto en Indymedia Barcelona okazinta en la KEJ-renkontiĝo de Barcelono septembre de 2005

Document de presentació de l'esperanto a Indymedia Barcelona
[ PDF ]
Aquest és el document de presentació, consensuat a l'assemblea del col·lectiu Indymedia Barcelona, comunicant la decisió de fer les traduccions de Indymedia Barcelona a la llengua internacional. KEA, principal reponsable de les traduccions de l'IMC-Barcelona a l'esperanto, va publicar també aquest article en les seues pàgines el passat 26 de novembre del 2004.

KEJ-kampanjoj

La granda fiŝoj formanĝas la malgrandan
[ PDF format tríptic ] [ PDF format A6 ]
Varba flugfolio de KEJ eldonita en 2005

KEA-kampanjoj

Si persones de llengües diferents...
[ PDF ]

Paĝtenilo de KEA eldonita en 2005

Molt més que una llengua
[ PDF ]

Varbilo de KEA eldonita en 2005


No se'n parla però es parla (oni ne priparolas ĝin sed oni ĝin parolas)

[ PDF format 1 ] [ PDF format 2 ]

Varbilo de KEA eldonita en 2004


Manifesto de Prago
[ PDF ]
Manifesto de Prago en la kataluna