Kataluna Esperanto-Asocio


Novaĵoj

Hejmpaĝo > Nuntempe > Novaĵoj > Forpasis Llibert Puig

Forpasis Llibert Puig

Historia membro de la kataluna movado

Diskonigu

La frumatenon de sabato, la 7an de aprilo, mortis en Sabadell nia kara asociano Llibert Puig i Gandia. Lia funebro okazos lundon je la 5a kaj duono en la funebrejo de Sabadell.

Llibert naskiĝis la 31an de decembro 1933 en Sabadell. Li estis ŝlosila homo en la revivigo de la kataluna Esperanto-movado, kiu estis praktike malaperinta en 1939 kiel konsekvenco de la venko de la faŝistoj en la hispana enlanda milito.

Li lernis Esperanton en la unua postmilita kurso organizita en Sabadell en 1950, kiu siavice estis unu el la unuaj publikaj Esperanto-kursoj okazintaj en Katalunio post la enlanda milito. Liaj instruistoj estis niaj pioniroj Jaume Viladoms kaj Lluís Mimó. Li estis la plej juna el la 50 lernantoj. Tuj poste Llibert fariĝis kunfondinto de la loka Esperanto-grupo, kiu estis la unua postmilita Esperanto-grupo fondita en Katalunio. En ĝi li havis dum jardekoj gvidajn postenojn, i.a. tiujn de sekretario, prezidanto kaj redaktoro de la bulteno. Li ankaŭ senlace instruis Esperanton al centoj da homoj kaj mentoris dekojn da Esperanto-aktivuloj. En la 1960aj jaroj li aparte okupiĝis pri la instruado de Esperanto al infanoj, kiun taskon poste transprenis aliaj aktivuloj. En 1985-1986 li tradukis al la kataluna la Zagreban Metodon, kiu de tiam populariĝis en Katalunio.

Li estis aktiva kaj pri Esperanto, kaj en aliaj societoj de lia kulture tre aktiva naskiĝ-urbo, i.a. la astronomia kaj ekskursa societoj. Tio permesis ne nur altigi la prestiĝon de Esperanto, sed ankaŭ fruktodone kunlabori en komunaj iniciatoj. Danke al tio, ekz. la Bulvardo Zamenhof de Sabadell, kiu en 1912 fariĝis la unua strato en la mondo nomita laŭ la iniciatinto de Esperanto, rericevis sian nomon en 1980, nelonge post la elekto de la unua postmilita demokratia magistrato. Dum la 1980aj jaroj ĉiujare en ĝi okazadis tut-taga elstara subĉiela aranĝo, kiu fariĝis populara.

Kiam en la 1960aj jaroj iom post iom reorganiziĝis la kataluna Esperanto-movado sub la atenta kontrolo de la diktaturo, li fariĝis unu el ĝiaj motoroj. Dum jardekoj li ĉeforganizis aŭ partoprenis en la organizado de miriado da Esperanto-aranĝoj kaj aktive prizorgadis la libroservon. Kompreneble, li estis kunfondinto de Kataluna Esperanto-Asocio en 1980, kaj en 1983 la ĉeforganizanto de la epokfara unua postmilita kataluna Esperanto-kongreso, kiu nature okazis en Sabadell, same kiel la unua kataluna kongreso de Esperanto en 1910. En KEA li ĉiam havis estraran postenon. Multjare li estis ĝia prezidanto, sekretario aŭ kasisto, kongres-organizanto kaj ankaŭ en diversaj periodoj redaktoro de la revuo Kataluna Esperantisto. En la lastaj jaroj li multe okupiĝis pri la biblioteko-arĥivo Petro Nuez de KEA. Pro lia elstara agado lin honorigis liaj samideanoj en la 34a Kataluna Kongreso de Esperanto en Sabadell en 2008.

Kvankam lia aktivado estis ĉefe direktita al la loka kaj nacia movadoj, internacie li longe aktivis en la Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj, kies kunfondinto en 1978 li estis. Li multjare estis ankaŭ delegito kaj fakdelegito de UEA en Sabadell. En 2016 li estis elektita membro de la panteono de edukado.net. Llibert Puig estas la unua kataluno, atinginta tiun rekonon.

Eksterordinara homo, ekstreme laborema kaj sindonema, profunde engaĝita por socia kaj nacia justeco, kies ligon kun Esperanto li konsideris esencaj, li estis nemalhavebla referenco por generacioj de aktivuloj en Sabadell kaj Katalunio. Lian entuziasmon por Esperanto li transdonis ne nur al multaj homoj, sed ankaŭ al sia familio. Lia hejmo estis ĉiam malfermita por la gastigado de samideanoj el ĉiuj kontinentoj. Lia edzino Carme estis nemalhavebla helpo en la organizado de ĉiuj aranĝoj, dum liaj kvar gefiloj lernis Esperanton kaj diversgrade aktivis en la movado.

Jen videa intervido de li :

Kaj omaĝo de li verkita en 2008 de Eric Collignon :

PDF - 988.4 kb
Omaĝo de Llibert
50 jaroj da esperantista vivo
Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio

Hotel d'Entitats Can Guardiola, carrer Cuba, núm. 2, 08030-Barcelona (Països Catalans)
Tel +34 93 716 36 33
Fax +34 93 716 36 33